Posted on

Петър Николов: WordPress стана на 16 години. А сега накъде?

Ретроспекция на изминалите 16 години от WordPress. Поглед в бъдещето на Платформата.

See the full highlights at WordPress.TV.